Śląska Okręgowa Izba Architektów zorganizowała szkolenie „Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta. Kształtowanie przestrzeni dostępnej dla wszystkich”.

Jednym z prowadzących szkolenie był Prezes naszego Stowarzyszenia Marcin Mikulski, którego wykład miał przybliżyć zgromadzonym architektom zasady opiniowania opracowań projektowych: opiniowanie projektu budowlanego pod względem wymagań osób niepełnosprawnych, zakres, tryb i zasady uzgadniania; zasady certyfikacji obiektów.

Wykład odbył się w dniu 12.06.2017r. w Katowicach i zapoczątkował cykl szkoleń organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Architektów poświęconych projektowaniu uniwersalnemu.