W dniu 25. marca 2015r. odbyło się drugie spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, w którym wzięli udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

Na spotkaniu omówiony został stan realizacji postulatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na pierwszym spotkaniu, w tym informacja nt. prowadzonego wśród organizacjo naboru członków do bazy ekspertów oraz zespołu ds. opracowania listy zadań publicznych proponowanych do przekazania ngo – do obu tych zespołów zgłoszeni zostali członkowie naszego Stowarzyszenia.
Omówiono także Budżet Obywatelski Katowice 2016 oraz planowane wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji.
Podczas spotkania był także czas na pytania, wnioski i uwagi dotyczące współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.